Διοργανωτής:ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε.
Τόπος:Metropolitan Expo, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, «Έλ. Βενιζέλος», αίθουσα 1
Ημερομηνίες:28/02/2015-02/03/2015
Ωράριο Λειτουργίας:Σάββατο, Κυριακή: 10.00-21.00, Δευτέρα: 10.00-19.00
Είσοδος:Αποκλειστικά για Εμπορικούς Επισκέπτες
Τιμή Εισιτηρίου:6 €
Συχνότητα:Ετήσια
Αριθμός προηγούμενων Διοργανώσεων: 27

Λίγα λόγια για τη Διοργάνωση:

Η Διεθνής Έκθεση Κοσμήματος, Ρολογιών, Πολύτιμων Λίθων, Μηχανημάτων & Εξοπλισμού "Ελλήνων Κόσμημα 2015" αποτελεί μια σημαντική διεθνή Έκθεση στην Ελλάδα η οποία συνδράμει ουσιαστικά στο επιχειρείν του κλάδου του Κοσμήματος. Η διοργάνωση του 2014 με τον ανανεωμένο, διεθνή χαρακτήρα της καταγράφηκε ως ιδιαίτερα επιτυχημένη και δημιούργησε αισιόδοξες προοπτικές για τον κλάδο και την εξέλιξή του. Ο ενιαίος φορέας ΔΕΘ – HELEXPO, σε συνεργασία με την ΠΟΒΑΚΩ, έχει την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες να ανταποκριθεί στην ανάγκη του κλάδου για εξωστρέφεια.

Υπεύθυνος Έκθεσης:  Έρη Αρχοντή
Τηλ.: 2310 291 177, 291 162
Φαξ: 2310 291 692
Ε-mail: hjf@helexpo.gr
Website: http://hellenic-jewellery.helexpo.gr/hellenic-jewellery/

Ενδεικτικά Αποτελέσματα Έρευνας σε Εκθέτες και Επισκέπτες:
Συγκεντρωτικά Στοιχεία Έκθεσης:

Οι Ξένοι Εμπορικοί Επισκέπτες (Hosted Buyers) αξιολόγησαν την «Ελλήνων Κόσμημα 2015» σε κλίμακα από το 1 μέχρι το 10. Το 65% των απαντήσεων βρίσκεται στο διάστημα 7 έως 9, μόλις 9% αξιολόγησε με 6 την Έκθεση. Τέλος το 26% βαθμολόγησε με άριστα (10) την έκθεση.

Διάγραμμα: Αξιολόγηση 28ης Hellenic Jewellery

Όσον αφορά το βαθμό επιτυχίας των αρχικών στόχων που είχαν τεθεί από τους Εκθέτες με τη συμμετοχή τους στην «Ελλήνων Κόσμημα 2015», η γενική εικόνα δείχνει έναν πολύ καλό και καλό βαθμό ικανοποίησης των στόχων αυτών. Ειδικότερα o στόχος της πληροφόρησης (να πληροφορήσουν και να πληροφορηθούν οι Εκθέτες), εμφανίζει υψηλά ποσοστά ικανοποίησης, αφού το 64,1% των Εκθετών το θεωρεί πολύ καλό και καλό (29,6% και 34,5% αντίστοιχα). Επίσης ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 9,4% το θεωρεί εξαιρετικό, ενώ αντίθετα το ποσοστό που θεωρεί ότι δεν επετεύχθη καθόλου ο στόχος αυτός είναι πολύ μικρό (3,1%).

Ο στόχος της προβολής της επιχείρησης, φαίνεται να ικανοποιήθηκε σε ποσοστό 64% των Εκθετών σε πολύ καλό και καλό βαθμό, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 7,2% το θεωρεί εξαιρετικό. Το ποσοστό των Εκθετών που θεωρεί ότι δεν επετεύχθη καθόλου ο στόχος αυτός είναι μεν υψηλότερο από πέρυσι (1%) , αλλά βρίσκεται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα (5%).

Ο στόχος της δημιουργίας επαφών για παραγγελίες από νέους πελάτες, εμφανίζει αρκετά υψηλά ποσοστά ικανοποίησης. Έτσι το 55,6% των Εκθετών θεωρεί ότι ο στόχος αυτός ικανοποιήθηκε σε πολύ καλό και καλό βαθμό. Επίσης ένα ποσοστό της τάξης του 4,9% θεωρεί ότι ο στόχος αυτός ικανοποιήθηκε σε εξαιρετικό βαθμό, ενώ το ποσοστό που θεωρεί ότι δεν επετεύχθη καθόλου είναι 4,0%.

Τέλος οι άλλοι στόχοι (προσέλευση, εξωστρέφεια-εξαγωγές-πελάτες εξωτερικού, αξιολόγηση αγοράς κλπ) ικανοποιήθηκαν σε μέτριο βαθμό σε ποσοστό 20,8%. Ενώ το ποσοστό ικανοποίησης σε καλό ή πολύ καλό βαθμό βρίσκεται στο 37,5%.

Διάγραμμα: Βαθμός ικανοποίησης των στόχων της Έκθεσης

Οι Εκθέτες σε ποσοστό 74% φαίνονται διατεθειμένοι να συμμετάσχουν, ξανά στην επόμενη Διοργάνωση, ενώ το 25% αυτών ίσως θα συμμετάσχει στην επόμενη Διοργάνωση. Αντίθετα μόλις το 1% των Εκθετών εμφανίζεται αρνητικό στο ενδεχόμενο συμμετοχής στην επόμενη «Ελλήνων Κόσμημα». Οι Εκθέτες που εμφανίζονται αρνητικοί στο ενδεχόμενο συμμετοχής στην επόμενη Έκθεση, αναφέρουν ως βασικότερους λόγους της απόφασής τους αυτής: την έλλειψη σωστού προσανατολισμού και οργάνωσης γενικότερα, τον κακό κλιματισμό του χώρου, τα χαράτσια σε ρεύμα και ηλεκτρολογικά σχέδια, το αυξημένο κόστος του σταντ, την έλλειψη ενδιαφέροντος, τον μικρό αριθμό των περιπτέρων, την ελάχιστη συμμετοχή και επισκεψιμότητα και την περιορισμένη διαφήμιση. 

Γενικότερα θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το ποσοστό των Εκθετών που φαίνεται διατεθειμένο να συμμετάσχει ξανά στην Έκθεση είναι ιδιαίτερα υψηλό, γεγονός που φανερώνει την επιτυχία της φετινής Διοργάνωσης.

Διάγραμμα: Συμμετοχή σε επόμενη Διοργάνωση

Οι Εκθέτες της «Ελλήνων Κόσμημα 2015» θεωρούν σε πολύ υψηλό ποσοστό (90%) πως η συμμετοχή τους στην Έκθεση θα επιφέρει μελλοντικά (μετά τη λήξη της Έκθεσης) για την επιχείρησή τους επιπλέον δραστηριότητα, ενώ μόλις το 10% των Εκθετών πιστεύει πως δεν θα επιφέρει.

Διάγραμμα: Πιστεύετε ότι η συμμετοχή σας στην Έκθεση θα επιφέρει μελλοντικά επιπλέον δραστηριότητα στην επιχείρησή σας;

Στο ερώτημα των Επισκεπτών, «Πραγματοποιήσατε κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στην Έκθεση εμπορικές συμφωνίες;» το 55% των απαντήσεων είναι θετικές.

Διάγραμμα: Πραγματοποίηση Εμπορικών Συμφωνιών

Όσον αφορά τον σκοπό της επίσκεψης, στο μεγαλύτερο ποσοστό οι ερωτώμενοι (63,58%) ανέφεραν την «ενημέρωση» σαν κύριο λόγο. Σε ποσοστό 55,49% στόχος ήταν οι «αγορές», κατά 48,55% η «πληροφόρηση» και κατά 41,62% οι καινούριες συνεργασίες. Σε ποσοστό 34,10% οι Επισκέπτες είχαν ως σκοπό τη «συνάντηση νέων εμπορικών συνεταίρων» και κατά 5,20% φαίνεται να είχαν άλλο στόχο απροσδιόριστο ως προς την έρευνα.

Διάγραμμα: Σκοπός Επίσκεψης στην Έκθεση

Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει τους τομείς/ενότητες που συγκέντρωσαν περισσότερο ενδιαφέρον από τους Επισκέπτες.

Διάγραμμα: Τομείς/Ενότητες ενδιαφέροντος Επισκεπτών

Ως χώρα προέλευσης των Ξένων Εμπορικών Επισκεπτών (Hosted Buyers), μεγαλύτερο ποσοστό φαίνεται να συγκεντρώνει η Κύπρος (36%), μετά εμφανίζονται η Ρωσία με 18% και η Αλγερία με 14%. Μετά ακολουθούν Αίγυπτος και Λίβανος με 9% η κάθε χώρα και τέλος η Τυνησία, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία με 5% έκαστη.

Διάγραμμα: Χώρα προέλευσης Hosted Buyers

Εντυπωσιακό στοιχείο της έρευνας αποτελεί και το γεγονός ότι οι συναντήσεις των Hosted Buyers με τους Εκθέτες της «Ελλήνων Κόσμημα 2015» θεωρήθηκαν αποδοτικές σε ποσοστό 96%. Μόνο ένα ποσοστό 4%  δεν θεώρησε τις συναντήσεις αποδοτικές.

Διάγραμμα: Αποδοτικότητα συναντήσεων με Εκθέτες